Personvernerklæring

(Sist endret 01. Mars 2021)

1. Lynet Internett og personvern

Ditt personvern er viktig for Lynet Internett. Vi behandler personopplysninger i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen ønsker vi å gjøre det enkelt for deg som privatkunde eller bruker av våre tjenester å forstå hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet:

2. Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?

Lynet Internett AS er en del av GlobalConnect-konsernet. Daglig leder i Lynet Internett AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler til de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer blant annet at det først og fremst er vi som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig er:

4. Hvordan får vi tilgang til personopplysninger om deg?

For at vi skal kunne administrere ditt kundeforhold, svare på dine henvendelser og produsere, levere og tilpasse våre tjenester, trenger vi tilgang til enkelte opplysninger om deg. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi behandler og hva vi bruker dem til under punkt 5 og 6 i denne personvernerklæringen. I dette punktet gir vi deg informasjon om hvordan vi samler inn personopplysninger:

Det er frivillig å dele personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for oss å behandle for at vi skal kunne gjennomføre og levere en tjeneste i henhold til en avtale som du har inngått med oss. Dette gjelder for eksempel fakturerings- og ordreopplysninger, og opplysninger som på annen måte er nødvendige for å administrere kundeforholdet eller levere og produsere tjenesten.

5. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

De personopplysningene vi behandler kan deles inn i følgende kategorier:

Grunnleggende kontaktinformasjon
Slik som ditt navn, mobilnummer, adresse og epostadresse.
Demografisk informasjon
Slik som fødselsdato og navn på boligsammenslutning du er en del av.
Opplysninger om ditt kundeforhold
Slik som kundenummer, fakturerings-, tjeneste/produkt- og ordreopplysninger.
Kommunikasjon med Lynet Internett
Slik som e-poster og chat-meldinger mellom deg og kundeservice og / eller andre avdelinger internt i Lynet Internett.
Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre nettsider, informasjonskapsler / cookies.
Les mer om informasjonskapsler / cookies under punkt 12.
Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre tjenester.
Slik som trafikkdata og andre identifikatorer. Enkelte av dataene blir samlet inn i sanntid av fordelingsenhet installert i byggets fellesarealer og evt. fiberboks installert i forbrukerens hjem i de tilfeller dette er installert. Blant annet:

Dersom personopplysningene over er samlet inn for samme formål, vil vi kunne sammenstille disse for å kunne følge opp dine henvendelser til kundeservice og levere den avtalte tjenesten.

6. Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

Dersom vi ønsker å innhente og behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for de overnevnte formål, vil vi be om ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke. Dersom du har avgitt samtykke, men ønsker å endre dette, kan du når som helst kontakte oss. Du kan lese mer om hvordan du kan gjøre det i punkt 15.

7. Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Etter personvernlovgivningen plikter Lynet Internett å basere sin behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i ett eller flere av følgende behandlingsgrunnlag:

8. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet sikkerhetstiltak og rutiner for å ivareta informasjonssikkerheten, kontroll av informasjonstilgang, jevnlige risikovurderinger og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

9. Hvem deler vi personopplysninger med?

En teknisk underleverandør eller samarbeidspartner som behandler personopplysninger på vegne av oss kalles en databehandler. For at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten kan databehandleren gis tilgang til dine personopplysninger. I slike tilfeller sørger vi alltid for å inngå en databehandleravtale. Denne avtalen stiller strenge krav til hvordan databehandleren kan behandle opplysningene den får tilgang til, og er med på å ivareta ditt personvern.

Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt vil vi også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter.

10. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier, for eksempel i henhold til bokføringsloven.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

11. Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til Lynet Internett, eller eventuelt til Datatilsynet.

12. Hva bruker vi informasjonskapsler / cookies til?

Lynet Internett bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Disse brukes til å gi deg en god opplevelse på våre nettsider, telle antall besøkende og til å huske din e-postadresse når du bruker vår kunde-chat. Dersom du ønsker å endre ditt samtykke til informasjonskapsler kan du endre dette via innstillinger i din nettleser.

På lynet.no bruker vi informasjonskapsler til følgende:

13. Endringer i denne personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

14. Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 18 år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse opplysningene så snart forholdet blir avdekket. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt nedenfor.

15. Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Send gjerne en e-post til privacy@globalconnect.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting, sletting eller dataportabilitet mv.


Ved å bruke lynet.no samtykker du til at vi kan lagre cookies i din nettleser.