Skjema for oppdatering av kontaktinformasjon fra Lynet

Vi hos Lynet Internett jobber om dagen med kvalitetssikring av våre kundedata. Noen av våre kunder vil derfor oppleve å få tilsendt et skjema i forbindelse med innhenting av korrekt kundedata.

Vi benytter oss av tjenestene til Questback for å utforme og distribuere våre skjemaer. Alle innsendte data behandles i henhold til vår oppdaterte personvererklæring.