35 år med kabel-TV er nok - vi tar deg ut av TV-knipa nå!

Vi har utarbeidet denne informasjonen for at du som bor i borettslag eller sameie skal få informasjon om viktige endringer som skjer i markedet for TV og bredbånd.

Informasjonen har til hensikt å gi deg mer kunnskap om hva som er mulig i dagens marked og hvordan du og naboene dine skal få maksimal valgfrihet og kostandsbesparelser på TV og bredbånd der dere bor.

Myter og misforståelser

Det er mange misforståelser og myter blant forbrukerne når det gjelder kabelTV og internett. De vanligste er:

Myte 1: Det er umulig for enkeltbeboere å si opp kabelTV i et borettslag

Før: KabelTV aktørene sa at det var teknisk umulig å koble fra én beboer, begrunnet med at da ville alle miste signalet.
Nå: De er fullt ut teknisk mulig å koble fra enkelte beboere, og aktørene er pålagt å tilby dette for eksisterende kunder ila 2016.

Myte 2: Sameiet må uansett betale hvis jeg sier opp, vi har en fellesavtale med kabelTV leverandøren

Før: Alle måtte betale, uansett om man brukte TV eller ikke.
Nå: Det finnes mange aktører på markedet som åpner for at det skal være valgfritt å ha TV. Hvis dere bruker en TV-leverandør som tvinger dere til å betale for et produkt mange ikke bruker lenger er det trolig på tide å skifte leverandør.

Myte 3: Det finnes ingen alternative leverandører for vårt sameie/borettslag

Før: KabelTV aktørene hadde tilfeldigvis klart å bygge nettene sine slik at de leverte i hver sine områder av byen og dermed hadde minimal konkurranse seg imellom.
Nå: Lynet er allerede i deres bygg med fiber og vi samarbeider med alle som ønsker å levere TV hos dere. Pr idag samarbeider vi med RiksTV. Kabel-Tv aktøren har altså ikke lenger monopol hos dere.

Myte 4: Det jeg ser på TV finnes bare i pakken fra kabelTV leverandøren

Før: TV-distributørene og innholdsprodusentene ble enige om hva slags innhold du skulle få tilgang til og satte sammen pakker du ble ble nødt til å forholde deg til.
Nå: I dag kan TV-distributører som RiksTV distribuere sine TV-pakker over IP-nettet til aktører som Lynet Internett, man trenger med andre ord ikke kabelTV for å få levert TV-pakker. Dessuten finnes det uendelig mye mer innhold på nettet enn noen kabelTV aktør noen gang vil klare å putte inn i pakken sin. Du kan velge å laste ned innhold, bruke gratistjenester som nrk.no eller abonnere på strømmetjenester som Netflix og HBO. Eller alt sammen, samtidig.

Så enkelt får dere valgfrihet og besparelser der dere bor

1 Skaff alternativ infrastruktur til borettslaget/sameiet. Dersom Lynet har fiber i bygget er dette punktet allerede løst.
2 Inngå avtale med en uavhengig TV-leverandør som åpner for å levere TV på den måten som passer for dere – enten kollektiv eller individuell avtaleform. Det er ingen ting i veien for å ha flere TV-tilbydere inne på en gang. Lynet lar alle TV-tilbydere som ønsker det levere sine TV-pakker i det fibernettet vi har på plass hos dere.
3 Si opp kabel-TV avtalen og la beboerne selv bestemme hvilken Tv-tilbyder de vil ha, og om det evt vil kutte ut tradisjonell TV til fordel for App-tv.

Hva er App-TV og hvordan får jeg dette?

App-tv er en populærbetegnelse for å koble TV’en din til internett på en slik måte at du får tilgang til alt av innhold uten kabel-TV leverandøren som fordyrende og kompliserende mellomledd. Navnet kommer fra app’ene som er innebygget i TV’en eller blir tilgjengelig via casting enheter som Chromecast og AppleTV. App’ene sikrer brukervennlighet og oversiktlighet for det innholdet du vil se.

Du sparer om lag 2-3000,- i året på å kutte ut kabel-TV leveransen, og sparer i tillegg lisenskostnader på 2700,- i året siden strømming av tjenester ikke er lisenspliktig.

App-tv er alt kabelTV ikke er. Med App-tv vil måten du forholder deg til TV-apparatet ditt endres for alltid:

Glem overdimensjonerte programpakker som renner over av hjernedødt innhold og irriterende reklamepauser.
Glem liksom-brukervennlige tjenester låst fast i kabel-TV aktørens boks.
Glem monopol.

Slik går du frem for å få App-tv hos deg

1
Sørg for raskt og stabilt bredbånd til leiligheten din
Hastighet er viktig, men stabilitet er enda viktigere. Strømmetjenester fungerer dårlig på nett som ikke er laget for dataoverføring.

2
Få internett inn i TV’en din
Smart-TV’er har ofte innebygget nettleser og trådløs mottager som gjør det mulig å ta internett rett inn i TV’en. For litt eldre TV’er er løsningen å skaffe seg en casting enhet som både tar internett inn i TV’en. De mest brukte casting enheten på markedet idag er AppleTV og Chromecast. Disse er forholdsvis rimelige og gjør det lett å navigere mellom mangfoldet av tjenester og tilbydere som finnes der ute.

3
Velg akkurat det innholdet som du ønsker deg
Last ned apper for f.eks NRK, TV2Sumo og Netflix. Med denne kombinasjonen har du tilgang på norsk og internasjonal almenkringkasting, sport og noen av verdens beste serier og filmer.

Slik sliper du og borettslaget/sameiet ditt unna kabelTV-knipa

Markedet for TV og bredbånd endres i rekordfart. Vi går nå fra tiår med monopollignende situasjon i borettslagsmarkedet til mulighet for full valgfrihet og åpenhet. Nå bestemmer du selv hva du vil putte i TV’en din og hva det skal koste. Skaff deg en alternativ TV-leverandør eller gå over til App-tv i dag.
➤ 35 år med kabel-TV er nok
   - ta makta tilbake!

Informasjon om dine rettigheter og hvordan du kommer deg løs fra kabelTV-knipa:

Vi i Lynet slutter oss til norske forbrukermyndigheters anbefalinger om at borettslag bør inngå avtaler med tjenesteleverandører som baserer seg på et klart skille mellom TV og internett.

http://www.dinside.no/935895/okes-prisen-eller-begrenses-utvalget-si-opp-gratis

Informasjon om hvor enkelt det nå er å se TV uten kabelTV-leverandøren som fordyrende mellomledd

Det har aldri vært lettere å kutte TV-kostnader samtidig som utvalg og brukervennlighet knuser selv de dyreste kabelTV løsningene. http://www.dinside.no/934604/naa-kan-du-kjope-tv-uten-aa-betale-lisens

http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/110850/aftenpostens-teknologimagasin-discovery-er-tatt-med-buksene-nede

http://www.dinside.no/935923/dette-trenger-du-for-aa-faa-rikstv

Slik kan du jobbe sammen med styret for best mulig tjenester

Styret i sameiet/borettslaget er valgt av sameierne/andelseierne for å ivareta fellesskapets interesser. Samsplillet mellom styret og de som bor i gården er alltid viktig for å sikre at det tas gode beslutninger. De fleste som sitter i et styre har mye å gjøre og har dermed ikke alltid anledning til å fordype seg i alt som skjer i alle markeder til enhver tid. Vi oppfordrer derfor til at beoboere bringer informasjonen om TV og internett videre til styret, og evt spiller det inn som en sak til årets generalforsling.

Noe av de viktigste å passe på nå er at sameiet/brl ikke binder seg til langvarige koblingssalgsavtaler der TV og bredbånd pakkes sammen på måter som gjør at beboerne ikke kan velge fritt hvilke tjenester de ønsker levert.
Dersom kabelTV-leverandøren deres sier at dette ikke er teknisk mulig, eller at det blir uendelig dyrt dersom det ikke tegnes en fellesavtale kan dere enkelt få inn en alternativ TV-leverandør over det nettet Lynet leverer i bygget deres.
Vi samarbeider med uavhengige TV-tilbydere som levere gode og kostnadseffektive TV-pakker, både på fellesavtaler og på individuell avtalebasis. Og for de som ikke er interessert i TV er det da helt fint å strømme alt innhold via Lynets fiberbredbånd.


Her finner du informasjon om hvordan du melder inn saker til årets generalforsamling.

Du kan også kontakte oss på 21 99 33 66 eller post@lynet.no.