Lynet Internett i små sameier

I veldig små sameier er vi avhengig av at alle er med for at det skal være lønnsomt å installere fibernett. Vi kan gi veldig gode priser på kollektive avtaler. Vårt mål med kollektive avtaler er at alle skal få høyere hastighet enn det de hadde fra før, til en lavere pris.