Benytt generalforsamlingen til å vedta kollektiv avtale med Lynet Internett!

Lynet Internett kan tilby meget gunstige kollektive avtaler til borettslag og sameier i Oslo. Vi anbefaler at styret, eller du, på vegne av styret, henter inn tilbud fra oss i forkant av Generalforsamlngen, så dere har noe håndfast å stemme over.

Bruk lenkene under til å lære deg litt om fibernett og hjelp til å melde inn sak til generalforsamlingen. Her finner du også informasjon som kan sendes til styret.

Gi beskjed dersom du ønsker noe av dette printet og sendt i posten.

Verktøy