Velg en leverandør som er opptatt av å gi deg valgfrihet og konkurransedyktige priser!

Historisk den billigste fiberbredbåndstilbyderen i Oslo

Post og Teletilsynet (nå NKOM) var i perioden 208 til 2014 ansvarlig for sammenligningstjenesten Telepriser.no. Her ble priser og hastigheter fra ulike bredbåndstilbydere i hele landet sammenlignet i en offisell rangering.

Lynet Internett har vært rangert som billigste fiberbredbåndstilbyder i Oslo så lenge sammenligningstjenesten eksisterte.

Myndigheten la ned tjenesten i (januar 2015), men har varslet at tjensten vil gjenoppstå med ny funksjonalitet ila 2016. Vi i Lynet gleder oss til dette og skal gjøre vårt ytterste for å ta toppplasseringen nok en gang når sammensligningstjenesten gjenoppstår.

Du kan bidra til å utfordre kabel-TV selskapenes duopol-stilling i Oslo

Kabel-TV aktørene Get og CanaDigital leverer tilsammen til nesten 8 av 10 husstander i Oslo, og har de siste tiårene hatt full kontroll på TV- og bredbåndstilbudet til boligsammenslutninger i Oslo.

De baserer seg på den samme teknologien, har de samme hastighetene, de samme kundefiendtlige pakkeløsningene og de samme høye prisene. Til sammenligning ligger bredbåndsprisene i Sverige på under halvparten av Norge. Med svenske priser hadde gjennomsnittshusstanden i Oslo spart omlag 3000,- kroner i året.

Dette har vi i Lynet sett oss lei på, og har bestemt oss for å gjøre noe med en gang for alle. Vår virksomhets er basert på å skape alternativer for beboere i borettslag som tidligere har vært underlagt kabel-TV selskapenes monopollignende stilling Dermed tilfører vi beboerne valgfrihet og lavere priser for stabilt bredbånd med høye hastigheter. Der vi etablerer oss tvinger vi kabel-TV selskapene til å redusere prisene sine og forbedre kvaliteten på tjenestene sine. Ved å velge Lynet Internett bidrar du til økt konkurranse, større valgfrihet og lavere priser på både TV og bredbånd for innbyggere i Oslo.

35 år med kabelTV er nok
– nå er tiden inne for å ta makta tilbake fra kabel-TV selskapene!