Informasjon om økt vedlikeholdsaktivitet

Om kort tid vil vi gå inn i en periode hvor vi vil utføre nødvendig omlegging og vedlikeholdsarbeid av nettet vårt. Mer informasjon sendes til deg på mail når vi nærmer oss ditt område. Vi kommer da til å linke til en egen nettside hvor du kan følge med på prosessen og oppdateringer underveis.

I praksis betyr dette at du må belage deg på nedetid og ustabiliteter i korte tidsrom.

Dette gjør vi for å kunne møte fremtidens krav og vil bidra til at vi på sikt kan gi deg enda bedre tjenester og nettopplevelser.