Norsk
English

Status på nettet

Vi har feil i nettet, og jobber med feilretting.
Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre!

Driftsmeldinger:

Feil i nettet
Tidspunkt: 28.07.2021 kl 00:50
Beskrivelse: Vi opplever for tiden nedetid for kunder i Olaf Schous Vei i Oslo. Feilsøking pågår og vi håper på en snarlig utbedring. Mvh Lynet
Berørte kunder: Sameiet Olaf Schous Vei 9